ภาพห้องพัสดุหลังบ้าน และภาพเจ้าอมยิ้ม

๑๕  ตุลาคม   ๒๕๕๕

 

 

DSCN6545

DSCN6546

DSCN6547

เจ้าอมยิ้ม

DSCN6548

DSCN6549

DSCN6550

DSCN6551

DSCN6552

DSCN6553

ห้องพัสดุเก็บของ

DSCN6554

DSCN6555

DSCN6556

โรงเรือนเลี้ยงไก่บ้าน

DSCN6557

DSCN6558

DSCN6559

DSCN6560

DSCN6561

DSCN6562

ศาลพระภูมิ

DSCN6563

DSCN6564

DSCN6565

บริเวณที่ดินเพิ่งซื้อจาก... น้าอ๊อด

DSCN6566

DSCN6567