เรียน สมาชิกสมาคมฯ ทุกท่าน...หากข้อมูลสมาชิกไม่ถูกต้องประการใด โปรดแจ้งทางกลุ่มไลน์โอเพนแชต สมาคมฯ อยู่ลิ้งด้านล่างนี้

เพื่อความสะดวก โปรดแจ้งแก้ไขทางเฟสบุคของสมาคมฯ ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยครับ... ( เปิดเฟสบุคสมาคม )...
สมาชิกข้าราชการบำนาญรวมทั้งสิ้น .... คณะกรรมการบริหารสมาคมข้าราชการบำนาญจังหวัดสุรินทร ....(รอการเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่)
สมาชิกอำเภอเมืองสุรินทร์ .... คณะกรรมการบริหารชมรมข้าราชการบำนาญจังหวัดสุรินทร ....(ชุดเดิม)
สมาชิกอำเภอศีขรภูมิ .... ใบสมัครเป็นสมาชิกชมรมข้าราชการบำนาญจังหวัดสุรินทร์ ....
สมาชิกอำเภอท่าตูม .... ใบสมัครเป็นสมาชิกชมรมข้าราชการบำนาญจังหวัดสุรินทร์ เป็น word ....
สมาชิกอำเภอจอมพระ.... รายชื่อผู้บริจาคเงินเข้าชมรมข้าราชการบำนาญจังหวัดสุรินทร์ ....
สมาชิกอำเภอลำดวน....  
สมาชิกอำเภอปราสาท.... เบอร์โทร. คณะกรรมการบริหารชมรมข้าราชการบำนาญจังหวัดสุรินทร ....
สมาชิกอำเภอกาบเชิง....  
สมาชิกอำเภอสังขะ.... ใบสำคัญการจดทะเบียนแต่งตั้งสมาคมข้าราชการบำนาญจังหวัดสุรินทร.... ( วันอนุมัติ 4 พย.64)
สมาชิกอำเภอบัวเชด....  
สมาชิกอำเภอสำโรงทาบ.... การค้นหาชื่อสมาชิกจากไฟล์ Exel .... (ไปที่เมนู ค้นหา อยู่ด้านบนขวาสุด)
สมาชิกอำเภอรัตนบุรี....  
สมาชิกอำเภอชุมพลบุรี....  
สมาชิกอำเภอสนม....  
สมาชิกอำเภอเขวาสินรินทร์....  
สมาชิกอำเภอศรีณรงค์....  
สมาชิกอำเภอพนมดงรัก....  
สมาชิกอำเภอโนนนารายณ์....  
ตรวจสอบแล้ว มีข้อผิดพลาด
โปรดแจ้ง นายไพศาล มีพร้อม ขอบคุณมากครับ
.

คิวอาร์โค้ด กลุ่มไลน์โอเพนแชต สมาคมข้าราชการบำนาญจังหวัดสุรินทร์
เผยแพร่โดย....นายไพศาล มีพร้อม
ฝ่ายทะเบียน สมาคมข้าราชการบำนาญจังหวัดสุรินทร์
ที่ตั้งสมาคม...อาศัยอยู่กับ อาคารชั้น ๑ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด