ประชาสัมพันธ์ ...โรงเรียนในโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในสถานศึกษาฯ ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในสถานศึกษา ด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรม

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะในสถานศึกษา
ด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรม : จังหวัดสุรินทร์
ปีการศึกษา 2562
เพื่อบริการ และอำนวยความสะดวก การสืบค้นองค์ความรู้ตามโครงการดังกล่าว ...
รูปแบบการเขียนโครงงานสร้างเสริมสุขภาวะในสถานศึกษา ด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรม ...( ตัวอย่างโครงงาน ) ....( ตัวอย่างโครงงาน )
ลิ้งค์ สำหรับการกรอกข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาวะของนักเรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษา ( แบบออนไลน์ อยู่ด้านล่างนี้ ) ....
.......... ( กรอกข้อมูลนักเรียน ) . .... ( กรอกข้อมูลครูและบุคลากรอื่น ) ... ( กรอกข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา )
ลิ้งค์ สำหรับการแชร์ข้อมูลเพื่อการตรวจสอบข้อมูลสุขภาวะด้านนักเรียน , ครูและบุคลากรอื่น และด้านผู้บริหารสถานศึกษา ( ที่สถานศึกษากรอกแล้ว อยู่ลิ้งด้านล่างนี้ ) ....
........... ( แชร์ข้อมูลสุขภาวะด้านนักเรียน ) . .... ( แชร์ข้อมูลสุขภาวะด้านครูและบุคลากรอื่น ) ... ( แชร์ข้อมูลสุขภาวะด้านผู้บริหารสถานศึกษา )
ลิ้งค์ สำหรับการกรอกสรุปผลการนิเทศติดตามสถานศึกษาสร้างเสริมสุขภาวะในสถานศึกษา (ออนไลน์) .... ( สำหรับผู้นิเทศอาสา )
แชร์ลิ้งค์ ตรวจสอบการกรอกสรุปผลการนิเทศติดตามสถานศึกษาสร้างเสริมสุขภาวะในสถานศึกษา (ออนไลน์) ....
แบบสรุปข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาวะของนักเรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษา .... (ไฟล์แบบสำรวจข้อมูลฯ และไฟล์สรุป เป็นไฟล์เดียวกัน แยกกันที่ sheet )
แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาวะของนักเรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษา .... (ไฟล์แบบสำรวจข้อมูลฯ และไฟล์สรุป เป็นไฟล์เดียวกัน แยกกันที่ sheet )
คู่มือการนิเทศ ติดตามสถานศึกษาสร้างเสริมสุขภาวะในสถานศึกษาฯ ปีการศึกษา 2562 .... ( สำหรับสถานศึกษา จัดทำแล้วประเมินตนเอง )
หนังสือแนวทางการสร้างเสริมสุขภาวะในโรงเรียนด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรม.. ( เมื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานจากคู่มือนี้ จะเข้าใจมากขึ้น)
โรงเรียนสุขภาวะ การศึกษาแบบนวัตกรรมยุคใหม่ ของ สสส. ...
ข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาวะของนักเรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษา สำหรับผู้นิเทศอาสา ชุดที่ 8 ...
ข้อมูลลิ้งการเชื่อมต่อแบบกรอกออนไลน์ และการจัดตั้ง กลุ่มไลน์ .. ( ลิ้งก์ไฟล์ word )
..................
...................

 


เผยแพร่โดย....นายไพศาล มีพร้อม
ผู้นิเทศอาสา และ ผู้รับผิดชอบข้อมูลแบบสำรวจสุขภาวะ แบบออนไลน์
โครงการสร้างเสริมสุขภาวะในสถานศึกษา ด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรม : จังหวัดสุรินทร์